Regulamin i Gwarancja - FIX serwis elektroniczny

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin i Gwarancja

Warunki gwarancji:
Gwarancją objęta jest tylko usługa wykonana przez nasz serwis, każda naprawa posiada minimum trzy miesiące gwarancji.
Sprzęt oddany do naprawy gwarancyjnej ma ją przedłużoną o czas trwania naprawy. Serwis ma 14 dni na naprawę gwarancyjną, chyba
że sprowadzenie podzespołów wymaga dłuższego czasu, o czym klient zostaje poinformowany. Należy pamiętać, że umowa
gwarancyjna pomiędzy serwisem, a klientem zostaje zerwana w momencie naruszenia jakiegokolwiek z poniższych punktów.

Utrata gwarancji:
-sprzęt został zalany lub przegrzany z powodu braku konserwacji (zabrudzenie radiatora powodujące brak odprowadzenia ciepła z wewnątrz urządzenia)
-widoczne są mechaniczne ślady spowodowane upadkiem lub wyrwaniem
-uszkodzenie plomby gwarancyjnej
-dokonywanie na własną rękę przeróbek
-użytkowanie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego